Studnie głębinowe

Przy zaczęciu budowy studni w wypadku jak nie ma jeszcze domu nie wymagane są dokumenty do referatu oraz zezwolenia gdy szyb nie przekracza 30 m głębokości i wydobycie wody jest mniejsze jak, jednak gdy na działce jest już dom należy otrzymać zgodę na budowę studni ze Starostwa Powiatowego lub innego organu administracyjnego dla danej miejscowości. Najlepszym rozwiązaniem jest kiedy architekt w toku projektowania domu naniesie położenie odwiertu uwzględniając warunki techniczne studni Kopanie studni. W pobliżu studni o większej głębokości wymagany jest wzór. Zgodnie spośród legatami regulacji, inwestor ma obowiązek uskutecznienia dokumentacji powykonawczej gdy jest ona wymagana, w czasie 6 miechów od czasu zakończenia prac geologicznych.

solv
ith