Łączność

Dziedzina nauki i techniki i działalności ludzkiej zajmująca się przekazywaniem danych na odległość za pomocą sygnałów, najczęściej elektrycznych. Ze racji na formę przekazywanych danych rozróżnia się telefonię, telegrafię, radiofonię, telewizję, teledację. Pod względem użycia odróżnia się telekomunikację obejmującą realizację komunikacji dwukierunkowej między dwoma albo liczniejszymi punktami, np. telefonia, telegrafia, zawierającą realizację łączności jednokierunkowej pomiędzy jakimś…

Read More »